Podatki

Wykaz podatników vat "Biała lista"

W art. 96b VAT określono pojęcie rachunku dla potrzeb transakcji z udziałem podatników vat. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy vat są zobowiązani do dokonania płatności na rachunek ujawniony w wykazie podatników vat, który został określony w powyższej normie. W przypadku niezastosowania się do określonego obowiązku będą narażeni na sankcje w podatku dochodowym.